कृषी यांत्रिकरण योजना 2023 | राज्य सरकारच्या कृषी यांत्रिकीकरण योजनेची संपूर्ण माहिती जाणून घ्या…

कृषी यांत्रिकरण योजना 2023
कृषी यांत्रिकरण योजना 2023

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो, या वृत्तात आपण राज्य सरकारच्या कृषी यांत्रिकीकरण योजनेची संपूर्ण माहिती मिळवणार आहोत. या योजने अंतर्गत राज्य सरकारने कृषीविषयक अवजारे आणि यंत्रे शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून देण्यासाठी शासनाने अर्थसाहाय्य केले आहे .

या योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट अत्यल्प व अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना कृषीयंत्रिकरणाचा लाभ मिळवणे आहे. यासाठी महाराष्ट्र राज्य सरकारने शेतकऱ्यांची शेतीविषयक काम सुखकर आणि सोयीची करण्यासाठी हि योजना आणली  आहे. या योजनेअंतर्गत महाराष्ट्र सरकारने कृषी यांत्रिकरणांला प्राधान्य दिले आहे.

या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्याला जमीन सुधारणा, पूर्वमशागत औजारे, आंतरमशागत यंत्रे,पेरणी व लागवड यंत्रे, पीक संरक्षण औजारे, काढणी व मळणी औजारे असे अनेक शेतीची काम लवकर करून देणारी यंत्रे  शेतकऱ्यांना विकत घेण्यासाठी अनुदान देऊन अर्थसहाय्य करण्यात येत आहे. राज्य सरकारच्या या योजनेमुळे गरीब व गरजू शेतकऱ्यांना शेतीची काम लवकरात लवकर आणि वेळेवर होण्यासाठी फायदा होणार आहे. राज्य सरकार अनुसूचित जाती जमातीच्या शेतकऱ्यांना ५०% तर इतर शेतकऱ्यांना ही ४०% कृषी यांत्रिकीकरणाला अनुदान देणार आहे.

राज्य सरकार कृषी यांत्रिकरण योजनेतून शेतकऱ्यांना पुढील कृषी यंत्राच्या खरेदीसाठी शासनाकडून अर्थसाहाय्य्य घेऊन लाभ घेता येईल:

 • ट्रॅक्टर
 • काढणी यंत्र
 • स्वयंचलित यंत्र
 • बैल चलित यंत्रे/अवजारे
 • फलोत्पादन यंत्र/अवजारे
 • पॉवर टिलर
 • ट्रॅक्टर/ पॉवर टिलर चलित अवजारे
 • ट्रॅक्टरची अवजारे
 • मनुष्य चलित यंत्र/अवजारे
 • वैशिष्ट्यपूर्ण यंत्र अवजारे

राज्य सरकार  कृषी यांत्रिकरण योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना वैयक्तिक कृषी यंत्र अवजारांच्या आणि वेगवेगळ्या खालील जमीन मशागतीच्या अवजारांसाठी अर्थसाहाय्य्य घेता येईल :

 • वखरमोल्ड बोडडनाांगर
 • औजारे
 • टिॅक्टर/पॉवर डटलर चडलत
 • पॉवर डटलर
 • २० बीएचपी पेक्षा कमी नाांगर

जमीन  पूर्वमशागत अवजारे:

 • चीजल नाांगर ,वखर
 • डवड स्लॅशर
 • तव्याचा नाांगर
 • क्रष्ट ब्रेकर,पोस्ट होल डगर,लेव्हलर ब्लेड
 • पॉवर वखर,बांड फॉमडर
 • केज व्हील
 • कल्टीव्हेटर( मोगडा)
 • रोटोकल्टीव्हेटर
 • बटाटा प्लान्टर पूर्वमशागत
 • रीजर, रोटो पड्लर

आंतरमशागत यंत्रे:

 • फरो ओपनर फरो ओपनर
 • पॉवर डवडर ( २ बीएचपी पेक्षा कमी इडजन चडलत )
 • ग्रास डवड स्लॅशर

पेरणी व लागवड:

 • शेपरअटॅचमेंट
 • न्युमॅडटक प्लाांटर,
 • टिॅक्टर माउांटेड ऑपरेटेड स्प्रेअर (एअरकॅरअर/ एअर अडसस्ट)
 • रेज्ड बेड प्लाांटर 
 • बीज  प्रक्रिया डिम
 • न्युमॅडटक व्हेडजटेबल ट्रान्सप्लाांटर 
 • पेरणी  यंत्र  / बियाणे खत पेरणी  यंत्र  (५फण )
 • न्युमॅडटक व्हेडजटेबल सीडर,रेज्ड बेड प्लाांटर इन्क्लाईन प्लेट व

पीक संरक्षण अवजारे:

 • टिॅक्टर डिॉन ररपर
 • टिॅक्टर ऑपरेटेड इलेक्टिो स्टॅडटक स्प्रेअर
 • टिॅक्टर माउांटेड ऑपरेटेड स्प्रेअर (बूम टाईप)

मळणी  व काढणी  अवजारे:

 • कांदा काढणी यंत्र
 • ररपर कम बाईांडर,
 • बटाटा काढणी यंत्र
 • भुईमुग शेंगा तोडणी यंत्र
 • मका सोलणी यंत्र
 • भुईमुग काढणी यंत्र
 • मस्ट््चांग यंत्र ,प्लास्टिक मस्ट््चांग यंत्र
 • स्टिॉ ररपर
 • राईस स्टिॉ चॉपर
 • मोल्ड बोडनांगर   
 • ऊस पाचट कुट्टी
 • कडबा कुट्टी
 • कोकोनट फ्रडां चॉपर
 • स्टबल शेव्हर
 • मोवर
 • मोवर श्रेडर
 • फ्लायल हारव्हेस्टर
 • मोल्ड बोडनांगर   
 • भात मळणी 
 • उफणणी पंखा
 • बहुपीक मळणी यंत्र

कृषी यांत्रिकरण योजना 2023 शेकऱ्याची पात्रता :

 • लाभार्थी शेतकऱ्याकडे आधार कार्ड असणे गरजेचे  आहे
 • शेतकऱ्याकडे ७/१२ उतारा व ८ अ पाहिजे
 • शेतकरी अनु. जाती , अनु.जमाती मधील असल्यास जातीचा दाखला आवश्यक आहे.
 • ट्रॅक्टर किंवा यंत्र/ अवजार यांपैकी फक्त एकाच गोष्टीसाठी अनुदान असेल.
 • कुटुंबातील व्यक्तीच्या नावे ट्रॅक्टर असल्यास , ट्रॅक्टरचलित औजारासाठी लाभ मिळण्यास पात्र असेल परंतु ट्रॅक्टर असल्याचा पुरावा सोबत जोडणे गरजेचे आहे.
 • जर शेतकऱ्याने एका अवजारासाठी लाभ घेतला असल्यास त्याच अवजारासाठी पुन्हा पुढील १० वर्षे अर्ज त्या शेतकऱ्याला अर्ज करता येणार नाही परंतु दुसऱ्या अवजारासाठी अर्ज करता येईल.
 • उदा. जर तुम्ही या वर्षी ट्रॅक्टर योजनेचा लाभ घेतला तर पुढचे १० वर्ष तुम्हाला ट्रॅक्टर योजनेसाठी अर्ज करता येणार नाही.

कृषी यांत्रिकरण योजना 2023 अर्ज दाखल करण्यासाठी येथे क्लिक करा :

येथे क्लिक करा.

हे देखील वाचा-

 1. विहिरीला व बोअरला पाणी कुठे लागणार, आता तुम्ही पाहू शकणार
 2. मोबाईल नंबर टाकून कोणाचेही लाईव्ह लोकेशन बघा
 3. घरावर सोलर लावण्यासाठी सरकार देत आहे प्रत्येकाला १००% अनुदान. असा करायचा आहे ऑनलाइन अर्ज
 4. अशा प्रकारे सुरू करा शेळीपालन. यश नक्कीच मिळेल.
Sharing Is Caring:

Leave a Comment