विमा (Insurance) म्हणजे काय, त्याचे प्रकार काय आहेत?

आरोग्य विमा (Health Insurance) घेतल्यावर, विमा कंपनी आजारपणात उपचाराचा खर्च कव्हर करते.

भविष्यात नुकसानीच्या शक्यतेचा सामना करण्यासाठी विमा हे एक प्रभावी साधन आहे. उद्या काय होईल हे आम्हाला माहीत नाही, म्हणून आम्ही भविष्यातील संभाव्य नुकसान विमा पॉलिसीद्वारे भरून काढण्याचा प्रयत्न करतो.

विमा म्हणजे जोखमीपासून संरक्षण. जर एखाद्या विमा कंपनीने एखाद्या व्यक्तीचा विमा उतरवला तर विमा कंपनी त्या व्यक्तीचे होणारे आर्थिक नुकसान भरून काढेल.

त्याचप्रमाणे, विमा कंपनीने कार, घर किंवा स्मार्टफोनचा विमा उतरवला असेल, तर त्या वस्तूचे ब्रेक, ब्रेक, नुकसान किंवा नुकसान झाल्यास, विमा कंपनी त्याच्या मालकाला पूर्व-निर्धारित स्थितीनुसार नुकसान भरपाई देते.

विमा हा प्रत्यक्षात विमा कंपनी आणि विमाधारक यांच्यातील करार आहे. या करारांतर्गत, विमा कंपनी विमाधारक व्यक्तीकडून एक निश्चित रक्कम (प्रिमियम) घेते आणि पॉलिसीच्या अटींनुसार कोणतेही नुकसान झाल्यास विमाधारक व्यक्ती किंवा कंपनीला नुकसान भरपाई देते.

विम्याचे किती प्रकार आहेत?
साधारणपणे दोन प्रकारचे विमा असतात:
जीवन विमा (Life Insurance)
साधारण विमा (General Insurance)

जीवन विम्यामध्ये (Life Insurance) व्यक्तीच्या जीवनाचा विमा उतरवला जातो.
जीवन विमा: जीवन विमा म्हणजे विमा पॉलिसी खरेदी करणार्‍या व्यक्तीच्या मृत्यूनंतर, त्याच्या अवलंबून असलेल्या व्यक्तीला विमा कंपनीकडून नुकसान भरपाई मिळते.

कुटुंबप्रमुखाचा अकाली मृत्यू झाल्यास घरखर्च चालवणे कठीण होऊन बसते. कुटुंब प्रमुखाची पत्नी/मुले/पालक इत्यादींना आर्थिक संकटापासून वाचवण्यासाठी जीवन विमा पॉलिसी घेणे आवश्यक आहे. आर्थिक नियोजनामध्ये, सर्वप्रथम एखाद्या व्यक्तीला जीवन विमा पॉलिसी घेण्यास सुचवले जाते.

सामान्य विम्यामध्ये (General Insurance) सर्व वाहने, घरे, प्राणी, पिके, आरोग्य विमा इत्यादींचा समावेश होतो.
गृह विमा ( Home Insurance) : जर तुम्ही तुमच्या घराचा सामान्य विमा कंपनीकडे विमा उतरवला तर तुमचे घर यामध्ये संरक्षित आहे. विमा पॉलिसी घेतल्यानंतर, तुमच्या घराचे कोणत्याही प्रकारचे नुकसान झाल्यास, विमा कंपनी नुकसान भरपाई देते.

या विमा पॉलिसीमध्ये तुमच्या घराला झालेल्या कोणत्याही नुकसानीच्या संरक्षणाचा समावेश आहे. नैसर्गिक आपत्तीमुळे घराचे होणारे नुकसान आग, भूकंप, वीज पडणे, पूर इत्यादीमुळे होणारे नुकसान समाविष्ट आहे. कृत्रिम आपत्तीमध्ये चोरी, आग, मारामारी-दंगली इत्यादींमुळे घराचे नुकसान समाविष्ट आहे.

मोटार विमा ( Home Insurance) : भारतात, रस्त्यावर चालणाऱ्या कोणत्याही वाहनाचा कायद्यानुसार विमा उतरवणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. जर तुम्ही तुमचे वाहन विमा न घेता रस्त्यावर चालवले तर वाहतूक पोलिस तुम्हाला दंड करू शकतात. मोटार किंवा वाहन विमा पॉलिसीनुसार, वाहनाचे कोणतेही नुकसान झाल्यास विमा कंपनी भरपाई देते. जर तुमचे वाहन चोरीला गेले असेल किंवा अपघात झाला असेल तर वाहन विमा पॉलिसी तुम्हाला खूप मदत करू शकते.

जेव्हा तुमच्या वाहनामुळे एखाद्या व्यक्तीला इजा किंवा मृत्यू होतो तेव्हा तुम्हाला वाहन विमा पॉलिसीचा सर्वाधिक लाभ मिळतो. हे थर्ड पार्टी इन्शुरन्स (Third Party Insurance) अंतर्गत संरक्षित आहे. तुमच्याकडेही दुचाकी/तीन चाकी किंवा कार असेल तर त्याचा विमा उतरवलाच पाहिजे.

आरोग्य विमा ( Health Insurance): आजकाल उपचारांचा खर्च खूप वेगाने वाढत आहे. आरोग्य विमा घेतल्यावर, विमा कंपनी आजारपणात उपचाराचा खर्च कव्हर करते. आरोग्य विमा पॉलिसी अंतर्गत, विमा कंपनी कोणत्याही प्रकारच्या रोगाच्या उपचारासाठी खर्च केलेली रक्कम देते. कोणत्याही आजारावरील खर्चाची मर्यादा तुमच्या आरोग्य विमा पॉलिसीवर अवलंबून असते.

ट्रॅव्हल इन्शुरन्स (Travel Insurance): ट्रॅव्हल इन्शुरन्स ट्रिप दरम्यान नुकसान होण्यापासून संरक्षण करतो. जर एखादी व्यक्ती काही कामासाठी किंवा प्रवासासाठी परदेशात गेली आणि तिला दुखापत झाली किंवा सामान हरवले तर विमा कंपनी त्याला नुकसान भरपाई देते. प्रवास विमा पॉलिसी तुमच्या प्रवासाच्या सुरुवातीपासून तुमचा प्रवास संपेपर्यंत वैध आहे. प्रवास विमा पॉलिसींसाठी वेगवेगळ्या विमा कंपन्यांच्या वेगवेगळ्या अटी असू शकतात.

पीक विमा ( Crop Insurance): सध्याच्या नियमांनुसार, कृषी कर्ज घेतलेल्या प्रत्येक शेतकऱ्याने पीक विमा घेणे आवश्यक आहे. पीक विमा पॉलिसी अंतर्गत पिकाचे काही नुकसान झाल्यास विमा कंपनी शेतकऱ्याला नुकसान भरपाई देते. पीक विमा पॉलिसी अंतर्गत, आग, पूर किंवा कोणत्याही रोगामुळे पीक निकामी झाल्यास विमा कंपनीकडून नुकसान भरपाई दिली जाते.

पीक विमा पॉलिसीच्या कठोर अटींमुळे आणि खर्चानुसार नुकसान भरपाई न मिळाल्याने पीक विम्याबाबत शेतकऱ्यांमध्ये फारसा उत्साह दिसत नाही. वास्तविक, पीक निकामी झाल्यास नुकसान भरपाई देण्यासाठी विमा कंपन्या त्या शेताच्या आजूबाजूच्या सर्व शेतांचे सर्वेक्षण करतात आणि बहुतेक शेतकऱ्यांच्या पिकाचे नुकसान झाल्यावरच नुकसान भरपाई दिली जाते.

व्यवसाय दायित्व विमा: (Business Liability Insurance)
उत्तरदायित्व विमा हा प्रत्यक्षात कंपनी किंवा कोणत्याही उत्पादनाच्या कामामुळे ग्राहकाला झालेल्या नुकसानाची भरपाई करण्यासाठी असतो. अशा परिस्थितीत, कंपनीवरील दंड आणि कायदेशीर कार्यवाहीचा संपूर्ण खर्च दायित्व विमा करणाऱ्या विमा कंपनीला करावा लागतो.

Sharing Is Caring:

1 thought on “विमा (Insurance) म्हणजे काय, त्याचे प्रकार काय आहेत?”

Leave a Comment