ई श्रम  कार्ड ऑनलाईन कसं काढाय चं? या कार्ड चे नेमके फायदे काय?

असंघटित क्षेत्रात काम करणाऱ्या कामगारां चा राष्ट्रीय डेटाबेस तयार करण्या साठी भारत सरकार नं एक पोर्टल विकसित केलं आहे.

या पोर्टल वर नोंदणी केल्यास असंघटित क्षेत्रा तील कामगाराला 2 लाख रुपयां पर्यंत लाभ मिळू शकणार आहे.

आता पर्यंत देशभरात ल्या 25 कोटींहून अधिक कामगारां नी या पोर्टल वर नोंदणी केल्या चं भारत सरकार  च्या श्रम आणि रोजगार मंत्रालया नं म्हटलं आहे.

पण, हे पोर्टल नेमकं काय आहे? या पोर्टल वर जाऊन ई श्रम  कार्ड कसं काढाय चं? आणि याचे फायदे काय आहेत, याचीच माहिती आपण आता जाणून घेणार आहोत.

ई श्रम  कार्ड पोर्टल

असंघटित क्षेत्रात काम करणाऱ्या कामगारांचा एक राष्ट्रीय डेटाबेस तयार करण्यासाठी भारत सरकार च्या श्रम आणि रोजगार मंत्रालया नं ई श्रम  पोर्टल विकसित केलं आहे. या पोर्टल वर नोंदणी केल्या नंतर संबंधित कामगाराला ई श्रम  कार्ड दिलं जाणार आहे.

देशा च्या कोणत्याही कोपऱ्यात काम करणारे असंघटित क्षेत्रा तील कामगार ई श्रम  कार्डसाठी अर्ज करू शकतात. यात बांधकाम क्षेत्रा तील कामगार, स्थलांतरित मजूर, फेरीवाले, घर कामगार, स्थानिक रोजंदारीर काम करणारे मजूर, भूमिहीन शेतमजूर व इतर असंघटित कामगारांचा समावेश होतो.

ई श्रम  कार्ड मिळवण्यासाठी कामगारा चं वय मात्र 16 ते 59  च्या दरम्यान असणं गरजे चं आहे.

आयकर भरणारी तसंच EPFO (Employee provident fund organisation), ESIC (Employees state insurance corporation) चा सदस्य असलेली व्यक्ती मात्र यासाठी नोंदणी करू शकणार नाही.

एकदा का या पोर्टल वर नोंदणी केली, की कामगारांना 12 अंकी युनिक कोड असलेलं ई श्रम  कार्ड दिलं जाईल. ज्याला यूनिव्हर्सल अकाऊंट  नंबर असं म्हटलं गेलं आहे.

ई श्रम  कार्ड ऑनलाईन कसं काढाय चं?

यासाठी सगळ्यात आधी तुम्हाला e shram असं सर्च कराय चं आहे. त्या नंतर ई श्रम  पोर्टल ची वेबसाईट तुमच्या समोर ओपन होईल.

या वेबसाईट वर उजवी कडे तुम्हाला Register on e-shram नावाचा रकाना दिसेल. त्यावर क्लिक कराय चं आहे.

इथं Self Registration या रकान्यात आधारशी लिंक मोबाईल क्रमांक आणि कॅप्चा टाकायचा आहे. कॅप्चा म्हणजे पुढ च्या रकान्यात दिसणारे अंक आणि अक्षरं जशी च्या तशी टाकायची आहेत.

त्या नंतर तुम्ही EPFO आणि ESIC चे सदस्य नाही असं सांगाय चं आहे. या दोन्ही पर्यायांपुढील NO या पर्यायावर क्लिक कराय चं आहे. आणि मग सेंड ओटीपी वर क्लिक कराय चं आहे.

त्या नंतर मोबाईलवर आलेला ओटीपी टाकून सबमिट म्हणाय चं आहे. पुढे आधार  नंबर टाकायचा आहे. ओटीपी पर्यायावरील बरोबरची टिक तशीच ठेवायची आहे आणि मग कॅप्चा टाकायचा आहे.

त्या नंतर मग नोंदणीसाठी च्या अटी आणि शर्थी मला मान्य आहेत, यासमोरील डब्ब्यात टिक कराय चं आहे आणि मग सबमिट म्हणाय चं आहे.

पुढे तुम च्या मोबाईलवर एक ओटीपी येईल तो टाकून validate वर क्लिक कराय चं आहे.

मग तुम्हाला स्क्रीनवर तुम च्या आधार कार्डचे डिटेल्स नाव, जन्मतारीख पत्ता दिसेल. याखाली असलेल्या वरची सगळी माहिती बरोबर आहे, या डब्ब्यात तुम्हाला टिक कराय चं आहे आणि मग continue to other details वर क्लिक कराय चं आहे.

आता सगळ्यात आधी वैयक्तिक माहिती भरायची आहे. यात लग्ना चं स्टेटस, वडिलां चं नाव आणि सामाजिक प्रवर्ग टाकायचा आहे. पुढे अपंग असाल तर yes नसाल तर no वर टिक कराय चं आहे.

त्या नंतर नॉमि नीचे डिटेल्स टाकायचे आहेत. यात नॉमि नी चं नाव, त्यांची जन्मतारीख, लिंग आणि तुम च्यासोबत चं नातं निवडाय चं आहे. मग save and continue वर क्लिक कराय चं आहे.

पुढे पत्त्यासंदर्भात माहिती भरायची आहे. यात सुरुवातीला राज्य आणि जिल्हा निवडायचा आहे. त्या नंतर सध्याचा पत्ता सांगायचा आहे. यात शहरी भागासाठी urban आणि ग्रामीण भागासाठी rural पर्याय निवडायचा आहे. त्या नंतर घर क्रमांक, राज्य, जिल्हा, तालुका आणि पिनकोड टाकायचा आहे.

त्या नंतर मग तुम्ही याठिकाणी किती वर्षापासून राहता ते सांगाय चं आहे. हे झालं की मग परमा नंट अड्रेस टाकायचा आहे. यात शहरी भागासाठी urban आणि ग्रामीण भागासाठी rural पर्याय निवडायचा आहे. त्या नंतर घर क्रमांक, राज्य, जिल्हा, तालुका आणि पिनकोड टाकायचा आहे. त्या नंतर save and continue वर क्लिक कराय चं आहे.

आता शैक्षणिक माहीत भरायची आहे. इथं सुरुवातीला तुम चं शिक्षण किती झालं ते निवडाय चं आहे आणि मग दरमहा किती कमावता तोही आकडा निवडायचा आहे. त्या नंतर save and continue वर क्लिक कराय चं आहे.

पुढे ऑक्युपेशन आणि स्किल या पेजवर प्रायमरी ऑक्युपेशनमध्ये तुम्ही सध्या काय व्यवसाय करता ते सांगाय चं आहे आणि मग किती वर्षांचा अनुभव आहे तो आकडा निवडायचा आहे. अजून दुसरा व्यवसाय करत असाल तर ते सेकंडरी ऑक्युपेशनमध्ये सांगाय चं आहे. त्या नंतर save and continue वर क्लिक कराय चं आहे. त्या नंतर तुम्हाला तुमचे बँक डिटेल्स टाकायचे आहेत.

यात बँकेचा खाते क्रमांक टाकायचा आहे. तो पुन्हा टाकून कन्मफ करायचा आहे. पुढे खातेदारा चं नाव, बँकेचा आयएफएससी कोड, बँके चं नाव आणि शाखे चं नाव टाकाय चं आहे. त्या नंतर save and continue वर क्लिक कराय चं आहे.

पुढे आता तुम्ही नोंदणी करताना जी माहिती भरली ती एकाच ठिकाणी दाखवली जाईल. ती वाचून घ्यायची आहे आणि शेवटी मी भरलेली सगळी माहिती खरी आहे, अशा आशय च्या डिक्लेरेशनवर टिक कराय चं आहे. त्या नंतर सबमिट पर्यायावर क्लिक कराय चं आहे.

त्या नंतर तुम्हाला तुम चं ई श्रम  कार्ड स्क्रीनवर दिसेल. स्क्रीनवरील उजवीकड च्या Download UAN कार्डवर क्लिक केलं की तुम चं ई श्रम  कार्ड डाऊनलोड होईल.

या पेजवर सर्वांत खाली असलेल्या Complete registration वर क्लिक केलं की तुमची नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण होईल.

ई श्रम  कार्डाचे फायदे काय?

ई श्रम  कार्ड हे आधारसोबत लिंक करण्यात आलं आहे. या माध्यमातून असंघटित क्षेत्रा तील कामगारांपर्यंत सामाजिक सुरक्षे च्या योजना पोहोचवण्याचा सरकारचा उद्देश आहे.

जसं की असंघटित क्षेत्रा तील सर्व नोंदणीकृत कर्मचाऱ्यांना प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजनेद्वारे अपघात विमा संरक्षण दिलं जाणार आहे. या योजनेत अपघाती मृत्यू आणि कायम चं अपंगत्व आल्यास 2 लाख रुपये, आंशिक म्हणजेच काही प्रमाणात अपंगत्व आल्यास 1 लाख रुपयांचा लाभ दिला जातो.

भविष्यात सर्व सामाजिक सुरक्षे च्या योजनांचा लाभ याच पोर्टलद्वारे दिला जाणार असल्या चं सरकार नं स्पष्ट केलं आहे.

हे वाचलंत का?

Sharing Is Caring:

8 thoughts on “ई श्रम  कार्ड ऑनलाईन कसं काढाय चं? या कार्ड चे नेमके फायदे काय?”

Leave a Comment