कर्ज फेडले नाही तर बँक काय कारवाही करू शकते? तसेच बँकेच्या कारवाहीपासून बचाव कसा करावा याबद्दल माहिती वाचा. (All information about loan in Marathi)

कधी शिक्षणासाठी किंवा घरासाठी, गाडीसाठी, व्यवसायासाठी अशा विविध कारणांसाठी आपण बँकेतून कर्ज काढतो. पण काही लोकं बँकेचे हप्ते भरत नाहीत. …

Read more