Soybean Rate सोयाबीनच्या भावात मोठे बदल सर्व जिल्ह्याचे भाव येथे पहा

बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
20/10/2022
कळवणक्विंटल150420051014851
कारंजाक्विंटल7500405052004550
तुळजापूरक्विंटल425500050005000
हिंगोलीलोकलक्विंटल999429051914740
मेहकरलोकलक्विंटल1720400052004750
ताडकळसनं. १क्विंटल242410049504500
अकोलापिवळाक्विंटल2763320049954300
यवतमाळपिवळाक्विंटल604470051504925
परभणीपिवळाक्विंटल380430050004600
बीडपिवळाक्विंटल173340149714249
पैठणपिवळाक्विंटल5450045004500
भोकरपिवळाक्विंटल235333348004067
जिंतूरपिवळाक्विंटल58425049574500
परतूरपिवळाक्विंटल221380050004741
देउळगाव राजापिवळाक्विंटल110350046004000
केजपिवळाक्विंटल514475152004800
उमरखेडपिवळाक्विंटल590500052005100
उमरखेड-डांकीपिवळाक्विंटल1110500052005100
बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
15/10/2022
अहमदनगरक्विंटल253410049514525
लासलगाव – विंचूरक्विंटल2265300054004950
जळगावक्विंटल34470048314775
औरंगाबादक्विंटल20425043004275
माजलगावक्विंटल1041380049004600
उदगीरक्विंटल1110515052005175
कारंजाक्विंटल5000380048004550
अचलपूरक्विंटल55400050004500
तुळजापूरक्विंटल465480050004900
राहताक्विंटल16429145004426
सोलापूरलोकलक्विंटल667300052254780
अमरावतीलोकलक्विंटल2808450048504675
नागपूरलोकलक्विंटल2615430049504787
अमळनेरलोकलक्विंटल40453146004600
हिंगोलीलोकलक्विंटल290469951904944
कोपरगावलोकलक्विंटल948400050324500
मेहकरलोकलक्विंटल640400051504700
वडूजपांढराक्विंटल200480050004900
लातूरपिवळाक्विंटल9923420052625100
जालनापिवळाक्विंटल5766300050254600
अकोलापिवळाक्विंटल1433325049654280
मालेगावपिवळाक्विंटल16410148714199
चिखलीपिवळाक्विंटल424422550014613
हिंगणघाटपिवळाक्विंटल1634430053004820
बीडपिवळाक्विंटल115378048804294
वाशीमपिवळाक्विंटल2400455051755000
वाशीम – अनसींगपिवळाक्विंटल400435052004800
भोकरदनपिवळाक्विंटल121400044004300
भोकरपिवळाक्विंटल476301248233918
हिंगोली- खानेगाव नाकापिवळाक्विंटल223400049004450
मुर्तीजापूरपिवळाक्विंटल1810431050454765
मलकापूरपिवळाक्विंटल1710390550454365
शेवगावपिवळाक्विंटल9455048004800
परतूरपिवळाक्विंटल100371649014800
वरोरापिवळाक्विंटल52320041003900
वरोरा-खांबाडापिवळाक्विंटल135323047004500
औराद शहाजानीपिवळाक्विंटल158450051604830
हिमायतनगरपिवळाक्विंटल350480050004900
उमरगापिवळाक्विंटल21450050004800
उमरखेडपिवळाक्विंटल90500052005100
उमरखेड-डांकीपिवळाक्विंटल250500052005100
भंडारापिवळाक्विंटल54455046104580
सिंदी(सेलू)पिवळाक्विंटल352465050004850
बोरीपिवळाक्विंटल105457548254775
बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
15/10/2022
अहमदनगरक्विंटल253410049514525
लासलगाव – विंचूरक्विंटल2265300054004950
जळगावक्विंटल34470048314775
औरंगाबादक्विंटल20425043004275
माजलगावक्विंटल1041380049004600
उदगीरक्विंटल1110515052005175
कारंजाक्विंटल5000380048004550
अचलपूरक्विंटल55400050004500
तुळजापूरक्विंटल465480050004900
राहताक्विंटल16429145004426
सोलापूरलोकलक्विंटल667300052254780
अमरावतीलोकलक्विंटल2808450048504675
नागपूरलोकलक्विंटल2615430049504787
अमळनेरलोकलक्विंटल40453146004600
हिंगोलीलोकलक्विंटल290469951904944
कोपरगावलोकलक्विंटल948400050324500
मेहकरलोकलक्विंटल640400051504700
वडूजपांढराक्विंटल200480050004900
लातूरपिवळाक्विंटल9923420052625100
जालनापिवळाक्विंटल5766300050254600
अकोलापिवळाक्विंटल1433325049654280
मालेगावपिवळाक्विंटल16410148714199
चिखलीपिवळाक्विंटल424422550014613
हिंगणघाटपिवळाक्विंटल1634430053004820
बीडपिवळाक्विंटल115378048804294
वाशीमपिवळाक्विंटल2400455051755000
वाशीम – अनसींगपिवळाक्विंटल400435052004800
भोकरदनपिवळाक्विंटल121400044004300
भोकरपिवळाक्विंटल476301248233918
हिंगोली- खानेगाव नाकापिवळाक्विंटल223400049004450
मुर्तीजापूरपिवळाक्विंटल1810431050454765
मलकापूरपिवळाक्विंटल1710390550454365
शेवगावपिवळाक्विंटल9455048004800
परतूरपिवळाक्विंटल100371649014800
वरोरापिवळाक्विंटल52320041003900
वरोरा-खांबाडापिवळाक्विंटल135323047004500
औराद शहाजानीपिवळाक्विंटल158450051604830
हिमायतनगरपिवळाक्विंटल350480050004900
उमरगापिवळाक्विंटल21450050004800
उमरखेडपिवळाक्विंटल90500052005100
उमरखेड-डांकीपिवळाक्विंटल250500052005100
भंडारापिवळाक्विंटल54455046104580
सिंदी(सेलू)पिवळाक्विंटल352465050004850
बोरीपिवळाक्विंटल105457548254775
बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
12/10/2022
अहमदनगरक्विंटल316400050004500
औरंगाबादक्विंटल26400146764338
माजलगावक्विंटल1628380049004500
कारंजाक्विंटल3000415048004525
तुळजापूरक्विंटल220450049514800
राहताक्विंटल30428649014351
धुळेहायब्रीडक्विंटल11390048004800
सोलापूरलोकलक्विंटल562435050504690
नागपूरलोकलक्विंटल2540420049004725
हिंगोलीलोकलक्विंटल290448050014740
अंबड (वडी गोद्री)लोकलक्विंटल31330049003648
मेहकरलोकलक्विंटल990400050504700
लातूरपिवळाक्विंटल6995463052315100
अकोलापिवळाक्विंटल971390050004900
यवतमाळपिवळाक्विंटल219430048704585
चिखलीपिवळाक्विंटल249410049474523
वाशीमपिवळाक्विंटल2400440051004800
वर्धापिवळाक्विंटल144435047104600
भोकरपिवळाक्विंटल418325149594105
जिंतूरपिवळाक्विंटल41400048514651
मलकापूरपिवळाक्विंटल220407550354600
केजपिवळाक्विंटल489440052004700
चाकूरपिवळाक्विंटल35410147004541
औराद शहाजानीपिवळाक्विंटल241460151614881
काटोलपिवळाक्विंटल42450048004600
आष्टी- कारंजापिवळाक्विंटल32425045004300
सिंदी(सेलू)पिवळाक्विंटल152435049104650
बोरीपिवळाक्विंटल21410547104565
बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
08/10/2022
लासलगाव – विंचूरक्विंटल945300054005000
औरंगाबादक्विंटल107412547714442
माजलगावक्विंटल1331400048514600
उदगीरक्विंटल970515052905220
परळी-वैजनाथक्विंटल1200425150604765
सेलुक्विंटल131380049004326
तुळजापूरक्विंटल135480050004950
सोलापूरलोकलक्विंटल418400551104805
अमरावतीलोकलक्विंटल693440047504575
हिंगोलीलोकलक्विंटल300464050414840
कोपरगावलोकलक्विंटल543370049494699
वडूजपांढराक्विंटल100480050004900
लातूरपिवळाक्विंटल6154470052815100
जालनापिवळाक्विंटल5321350049504660
अकोलापिवळाक्विंटल759399550054600
चोपडापिवळाक्विंटल60476148114775
आर्वीपिवळाक्विंटल42430048004500
चिखलीपिवळाक्विंटल143405049004475
बीडपिवळाक्विंटल142369050014546
वाशीमपिवळाक्विंटल1500425050004500
वाशीम – अनसींगपिवळाक्विंटल150455051004800
उमरेडपिवळाक्विंटल2714350051355035
भोकरदनपिवळाक्विंटल69390042004000
भोकरपिवळाक्विंटल248390249354418
हिंगोली- खानेगाव नाकापिवळाक्विंटल136440049004650
मुर्तीजापूरपिवळाक्विंटल820425049754795
मलकापूरपिवळाक्विंटल309410050714350
शेवगावपिवळाक्विंटल9430047004700
गंगाखेडपिवळाक्विंटल10480051005000
देउळगाव राजापिवळाक्विंटल1022380045004300
आंबेजोबाईपिवळाक्विंटल100430049004800
औराद शहाजानीपिवळाक्विंटल102475051004925
मुरुमपिवळाक्विंटल751420050564628
उमरखेडपिवळाक्विंटल50500052005100
भंडारापिवळाक्विंटल4400040004000
सिंदी(सेलू)पिवळाक्विंटल195420547504650
बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
07/10/2022
लासलगाव – विंचूरक्विंटल1260300052704950
जळगावक्विंटल49450045004500
औरंगाबादक्विंटल45400048004400
माजलगावक्विंटल2358400048014500
चंद्रपूरक्विंटल105455049054700
उदगीरक्विंटल875510051425121
कारंजाक्विंटल1700455051854790
राहताक्विंटल35440048004600
सोलापूरलोकलक्विंटल755440550004785
अमरावतीलोकलक्विंटल921470049254812
नागपूरलोकलक्विंटल1944430049014751
हिंगोलीलोकलक्विंटल190460050694834
कोपरगावलोकलक्विंटल394384649664640
मेहकरलोकलक्विंटल640400050304700
लासलगाव – निफाडपांढराक्विंटल68370150905031
लातूरपिवळाक्विंटल5804400051905000
जालनापिवळाक्विंटल4926340049504650
अकोलापिवळाक्विंटल955415049504500
आर्वीपिवळाक्विंटल94420045704400
चिखलीपिवळाक्विंटल110400147514376
हिंगणघाटपिवळाक्विंटल1194430051404560
बीडपिवळाक्विंटल32464149514779
वाशीमपिवळाक्विंटल1200440051415000
वाशीम – अनसींगपिवळाक्विंटल150455050004850
वर्धापिवळाक्विंटल3469546954695
हिंगोली- खानेगाव नाकापिवळाक्विंटल229430048004550
मुर्तीजापूरपिवळाक्विंटल1400445049704795
मलकापूरपिवळाक्विंटल149300050514115
वणीपिवळाक्विंटल121465047504700
सावनेरपिवळाक्विंटल25400045154400
गेवराईपिवळाक्विंटल128427547224525
परतूरपिवळाक्विंटल110400048504800
देउळगाव राजापिवळाक्विंटल153350049924200
नांदगावपिवळाक्विंटल24350147474501
आंबेजोबाईपिवळाक्विंटल150440049694800
चाकूरपिवळाक्विंटल10350049024351
मुखेडपिवळाक्विंटल5500050005000
मुरुमपिवळाक्विंटल810450050314766
उमरगापिवळाक्विंटल77465049014850
आखाडाबाळापूरपिवळाक्विंटल67400045004250
पालमपिवळाक्विंटल15490050414900
मंगरुळपीरपिवळाक्विंटल1747420052254750
मंगळूरपीर – शेलूबाजारपिवळाक्विंटल771430050004650
उमरखेड-डांकीपिवळाक्विंटल370500052005100
काटोलपिवळाक्विंटल10464746474647
सोनपेठपिवळाक्विंटल222410148004401

शेतमाल : सोयाबिन

दर प्रती युनिट (रु.)

बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
17/08/2022
येवलाक्विंटल82490060015975
लासलगावक्विंटल511400061506081
लासलगाव – विंचूरक्विंटल193300060795951
औरंगाबादक्विंटल7550059005700
माजलगावक्विंटल272530059525800
सिन्नरक्विंटल78400061206095
सिल्लोडक्विंटल3580060005900
उदगीरक्विंटल605620062406220
कारंजाक्विंटल4300565061605975
लासूर स्टेशनक्विंटल29550059255850
परळी-वैजनाथक्विंटल725600061416100
सेलुक्विंटल23590060656000
वैजापूरक्विंटल19580059005880
मालेगाव (वाशिम)क्विंटल49550063005800
राहताक्विंटल60604261016071
सोलापूरलोकलक्विंटल13450060005800
अमरावतीलोकलक्विंटल2490575060755912
नागपूरलोकलक्विंटल182560061506012
हिंगोलीलोकलक्विंटल213560060805840
कोपरगावलोकलक्विंटल341530060505965
मेहकरलोकलक्विंटल960550062456000
लातूरपिवळाक्विंटल5534615063276280
जालनापिवळाक्विंटल1376540060255950
अकोलापिवळाक्विंटल261530061655890
यवतमाळपिवळाक्विंटल376573061005915
आर्वीपिवळाक्विंटल111560060005800
चिखलीपिवळाक्विंटल744540060655732
हिंगणघाटपिवळाक्विंटल2814560062905955
बीडपिवळाक्विंटल25585058505850
पैठणपिवळाक्विंटल8585158515851
चाळीसगावपिवळाक्विंटल12530055515500
वर्धापिवळाक्विंटल67555059555750
भोकरपिवळाक्विंटल67380060004900
मुर्तीजापूरपिवळाक्विंटल1605585062006110
अजनगाव सुर्जीपिवळाक्विंटल40500059005500
मलकापूरपिवळाक्विंटल222500061605585
वणीपिवळाक्विंटल214530059505700
गेवराईपिवळाक्विंटल17572558705771
परतूरपिवळाक्विंटल16580061006071
गंगाखेडपिवळाक्विंटल32630065006300
मनवतपिवळाक्विंटल256570061506000
देउळगाव राजापिवळाक्विंटल5580060006000
वरोरा-खांबाडापिवळाक्विंटल10450057005400
केजपिवळाक्विंटल209600061516060
चाकूरपिवळाक्विंटल60530061206015
मंगरुळपीरपिवळाक्विंटल1686580065006300
मंगळूरपीर – शेलूबाजारपिवळाक्विंटल393540061056000
काटोलपिवळाक्विंटल173445560005200
सोनपेठपिवळाक्विंटल4590061006000

शेतमाल : सोयाबिन

दर प्रती युनिट (रु.)

बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
03/08/2022
लासलगावक्विंटल917300062756180
लासलगाव – विंचूरक्विंटल257300062356100
माजलगावक्विंटल361560061005900
राहूरी -वांबोरीक्विंटल7380060005000
सिल्लोडक्विंटल28580058005800
उदगीरक्विंटल610620062506225
कारंजाक्विंटल2000580062606125
तुळजापूरक्विंटल155600061006050
सोलापूरलोकलक्विंटल23585061056050
हिंगोलीलोकलक्विंटल198580061005950
कोपरगावलोकलक्विंटल258550061616060
मेहकरलोकलक्विंटल710550063006100
जालनापिवळाक्विंटल683500061006000
अकोलापिवळाक्विंटल872534062006085
यवतमाळपिवळाक्विंटल73555061005825
परभणीपिवळाक्विंटल80590062006100
आर्वीपिवळाक्विंटल61530061005800
चिखलीपिवळाक्विंटल235580061505975
हिंगणघाटपिवळाक्विंटल1765560063305970
बीडपिवळाक्विंटल33580061006022
वाशीमपिवळाक्विंटल2400550062506000
पैठणपिवळाक्विंटल3572157215721
वर्धापिवळाक्विंटल50582560005950
हिंगोली- खानेगाव नाकापिवळाक्विंटल71580060005900
अजनगाव सुर्जीपिवळाक्विंटल20500060005500
शेवगावपिवळाक्विंटल34580060006000
गंगाखेडपिवळाक्विंटल20630065006300
नांदगावपिवळाक्विंटल7585359305881
निलंगापिवळाक्विंटल200600063406200
उमरगापिवळाक्विंटल13590161016000
आखाडाबाळापूरपिवळाक्विंटल120600063006150
काटोलपिवळाक्विंटल107420062005000
सिंदी(सेलू)पिवळाक्विंटल83525060505850
घणसावंगीपिवळाक्विंटल90630069006500
बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
30/07/2022
लासलगाव – विंचूरक्विंटल233300063306180
माजलगावक्विंटल228562562266051
राहूरी -वांबोरीक्विंटल1560156015601
उदगीरक्विंटल510630063666333
कारंजाक्विंटल2000585063956125
अचलपूरक्विंटल15590061006000
श्रीरामपूरक्विंटल16460055005200
सेलुक्विंटल110550062506000
अमरावतीलोकलक्विंटल1932595062006075
परभणीलोकलक्विंटल97600062006100
हिंगोलीलोकलक्विंटल325582562626043
कोपरगावलोकलक्विंटल164500061856130
मेहकरलोकलक्विंटल1030550063606100
जालनापिवळाक्विंटल1211545062756150
अकोलापिवळाक्विंटल2088552562506100
आर्वीपिवळाक्विंटल45530061505800
चिखलीपिवळाक्विंटल683575062215986
हिंगणघाटपिवळाक्विंटल937560064306000
बीडपिवळाक्विंटल38588662506111
उमरेडपिवळाक्विंटल953500062106130
भोकरपिवळाक्विंटल7530060005650
जामखेडपिवळाक्विंटल43500060005500
गेवराईपिवळाक्विंटल23585061206000
गंगाखेडपिवळाक्विंटल21630065006400
साक्रीपिवळाक्विंटल5605560556055
आंबेजोबाईपिवळाक्विंटल400560063806250
औराद शहाजानीपिवळाक्विंटल101625063506300
उमरगापिवळाक्विंटल12570061006000
नादगाव खांडेश्वरपिवळाक्विंटल24587061506010
बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
04/06/2022
औरंगाबादक्विंटल12500060005500
राहूरी -वांबोरीक्विंटल7500063005650
उदगीरक्विंटल1850645065006475
कारंजाक्विंटल2500572564506150
तुळजापूरक्विंटल185600062006100
राहताक्विंटल3611163006250
धुळेहायब्रीडक्विंटल1061060706070
सोलापूरलोकलक्विंटल88500064006300
नागपूरलोकलक्विंटल345550064006175
हिंगोलीलोकलक्विंटल300590064506175
कोपरगावलोकलक्विंटल132500064716332
मेहकरलोकलक्विंटल1350580064006150
वडूजपांढराक्विंटल50620063006250
लातूरपिवळाक्विंटल7388607165206440
जालनापिवळाक्विंटल1877500063506200
अकोलापिवळाक्विंटल1220550063606100
मालेगावपिवळाक्विंटल20597062306180
आर्वीपिवळाक्विंटल350550064506050
चिखलीपिवळाक्विंटल788595070766513
हिंगणघाटपिवळाक्विंटल1565590063906180
बीडपिवळाक्विंटल62480161556002
वाशीमपिवळाक्विंटल3000585072007000
वाशीम – अनसींगपिवळाक्विंटल600625068006500
पैठणपिवळाक्विंटल2580058005800
उमरेडपिवळाक्विंटल2143500066456550
भोकरपिवळाक्विंटल7590062596080
हिंगोली- खानेगाव नाकापिवळाक्विंटल260600062006100
मलकापूरपिवळाक्विंटल152588064006060
शेवगावपिवळाक्विंटल7500060006000
गेवराईपिवळाक्विंटल127550062486050
परतूरपिवळाक्विंटल25607061916100
गंगाखेडपिवळाक्विंटल38640066006500
दर्यापूरपिवळाक्विंटल600510072006400
गंगापूरपिवळाक्विंटल10575059405812
आंबेजोबाईपिवळाक्विंटल110610065266450
मुरुमपिवळाक्विंटल28540454045404
चांदूर-रल्वे.पिवळाक्विंटल70604061256100
उमरखेडपिवळाक्विंटल150670070006800
देवणीपिवळाक्विंटल7648064906485
बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
31/05/2022
लासलगावक्विंटल940350065526480
लासलगाव – विंचूरक्विंटल191300064906300
जळगावक्विंटल48570060256025
औरंगाबादक्विंटल63520062505725
राहूरी -वांबोरीक्विंटल15510061005800
उदगीरक्विंटल1070660066116605
कारंजाक्विंटल3500585064906210
तुळजापूरक्विंटल135600063006200
मालेगाव (वाशिम)क्विंटल118550063005800
राहताक्विंटल18630064216350
सोलापूरलोकलक्विंटल95600564656285
अमरावतीलोकलक्विंटल3228595063946172
नागपूरलोकलक्विंटल803560065006275
अमळनेरलोकलक्विंटल10540054505450
हिंगोलीलोकलक्विंटल600590064006150
कोपरगावलोकलक्विंटल142610065516400
मेहकरलोकलक्विंटल930600067006400
जालनापिवळाक्विंटल2111430082006300
अकोलापिवळाक्विंटल1274570065706300
यवतमाळपिवळाक्विंटल496600064456222
मालेगावपिवळाक्विंटल40470063405980
आर्वीपिवळाक्विंटल285600066006200
चिखलीपिवळाक्विंटल700600070006500
बीडपिवळाक्विंटल171590163616208
वाशीमपिवळाक्विंटल3000605071006500
वाशीम – अनसींगपिवळाक्विंटल400665069006800
पैठणपिवळाक्विंटल4589358935893
उमरेडपिवळाक्विंटल738500066006500
हिंगोली- खानेगाव नाकापिवळाक्विंटल257600064006200
मलकापूरपिवळाक्विंटल305581163306085
दिग्रसपिवळाक्विंटल85605066306495
परतूरपिवळाक्विंटल90580064006000
गंगाखेडपिवळाक्विंटल35640068006500
देउळगाव राजापिवळाक्विंटल80450064006000
नांदगावपिवळाक्विंटल5350062005801
आंबेजोबाईपिवळाक्विंटल250600065906500
मुरुमपिवळाक्विंटल64555563515953
पालमपिवळाक्विंटल22645064506450
मंगरुळपीरपिवळाक्विंटल2481510068506500
मंगळूरपीर – शेलूबाजारपिवळाक्विंटल648570064756250
आष्टी-जालनापिवळाक्विंटल6615161806180
उमरखेड-डांकीपिवळाक्विंटल110680070006900
काटोलपिवळाक्विंटल185500061115650

सोयाबीन बाजारभाव

30/05/2022
लासलगावक्विंटल493400065926560
लासलगाव – विंचूरक्विंटल194300065536300
शहादाक्विंटल54608062996200
नंदूरबारक्विंटल52612664256275
संगमनेरक्विंटल7560056005600
सिल्लोडक्विंटल5590060006000
कारंजाक्विंटल4000605066106375
श्रीरामपूरक्विंटल138600065006250
मोर्शीक्विंटल298600062456120
राहताक्विंटल10609163006200
सोलापूरलोकलक्विंटल45540565606355
अमरावतीलोकलक्विंटल3691580063166058
परभणीलोकलक्विंटल95620063506300
नागपूरलोकलक्विंटल34540058005725
कोपरगावलोकलक्विंटल138605064416350
मेहकरलोकलक्विंटल820600066006350
ताडकळसनं. १क्विंटल45560064006000
जालनापिवळाक्विंटल1559430070006300
अकोलापिवळाक्विंटल1607600066756385
यवतमाळपिवळाक्विंटल621600064906245
आर्वीपिवळाक्विंटल650600066006150
चिखलीपिवळाक्विंटल725601173116661
हिंगणघाटपिवळाक्विंटल3873610066406340
वर्धापिवळाक्विंटल68555061505750
भोकरपिवळाक्विंटल7550064115955
मुर्तीजापूरपिवळाक्विंटल1200645066656550
मलकापूरपिवळाक्विंटल236367564756250
शेवगावपिवळाक्विंटल17575062005750
परतूरपिवळाक्विंटल18600063506221
गंगाखेडपिवळाक्विंटल35650069006600
धरणगावपिवळाक्विंटल6555555555555
नांदगावपिवळाक्विंटल16456160005701
बसमतपिवळाक्विंटल227580067606467
मंगरुळपीरपिवळाक्विंटल2906450068556575
मंगळूरपीर – शेलूबाजारपिवळाक्विंटल701590065806400
उमरखेडपिवळाक्विंटल40640066006500
उमरखेड-डांकीपिवळाक्विंटल100640066006500
भंडारापिवळाक्विंटल2600060006000
काटोलपिवळाक्विंटल67400063005500
बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
पिवळाक्विंटल15650066006550
आष्टी- कारंजापिवळाक्विंटल91590061006000
देवणीपिवळाक्विंटल59570066806190
लासलगाव – विंचूरक्विंटल157300065506301
औरंगाबादक्विंटल37550061365818
माजलगावक्विंटल454540063756200
राहूरी -वांबोरीक्विंटल31481264005600
उदगीरक्विंटल1550660066656632
श्रीरामपूरक्विंटल40590064006300
सेलुक्विंटल178550064996250
तुळजापूरक्विंटल120630065256450
मालेगाव (वाशिम)क्विंटल113510061005500
सोलापूरलोकलक्विंटल50646565606485
हिंगोलीलोकलक्विंटल400640066306515
कोपरगावलोकलक्विंटल267550066996422
वडूजपांढराक्विंटल20730074007350
जालनापिवळाक्विंटल1798580066006350
अकोलापिवळाक्विंटल2409550070056400
चिखलीपिवळाक्विंटल638600072266613
हिंगणघाटपिवळाक्विंटल2180600066306315
बीडपिवळाक्विंटल68360064025980
वाशीमपिवळाक्विंटल3000585066006000
उमरेडपिवळाक्विंटल1713500065806500
भोकरपिवळाक्विंटल69450064095454
हिंगोली- खानेगाव नाकापिवळाक्विंटल2296200644006300
मलकापूरपिवळाक्विंटल175515065006200
परतूरपिवळाक्विंटल78590063006200
गंगाखेडपिवळाक्विंटल30650066006500
आंबेजोबाईपिवळाक्विंटल320600067006600
उमरखेड-डांकीपिवळाक्विंटल130660068006700
देवणीपिवळाक्विंटल27639066906550
विविधताराज्यबाजारकिमान / कमाल किंमत (रु./क्विंटल)सरासरी किंमत (रु./क्विंटल)
सोयाबीनपिवळामहाराष्ट्रबीड3600 – 6400५९८०.००
सोयाबीनइतरमहाराष्ट्रमाजलगाव5400- 6365६२००.००
सोयाबीनपिवळामहाराष्ट्रचिकली6000- 7226६६१३.००
सोयाबीनपिवळामहाराष्ट्रमलकापूर5150 – 6500६२००.००
सोयाबीनइतरमहाराष्ट्रहिंगोली6400 – 6630६५१५.००
सोयाबीनपिवळामहाराष्ट्रहिंगोली (काणेगाव नाका)6200 – 64400६३००.००
सोयाबीनपिवळामहाराष्ट्रजालना5800 – 6600६३५०.००
सोयाबीनपिवळामहाराष्ट्रपरतूर5900 – 6300६२००.००
सोयाबीनइतरमहाराष्ट्रवडूज7300 – 7400७३५०.००
सोयाबीनइतरमहाराष्ट्रकोपरगाव5500 – 6700६४२२.००
सोयाबीनइतरमहाराष्ट्रराहुरी (वांबोरी)4812.00 – 6400.00५६००.००
सोयाबीनइतरमहाराष्ट्रसोलापूर6465.00 – 6560.00६४८५.००
सोयाबीनइतरमहाराष्ट्रउदगीर6600.00 – 6665.00६६३२.००
सोयाबीनपिवळामहाराष्ट्रवाशिम5850.00 – 6600.006000.00
सोयाबीनपिवळामहाराष्ट्रहिंगणघाट6000.00 – 6630.00६३१५.००
सोयाबीनपिवळामहाराष्ट्रउमर्केड (डंकी)6600.00 – 6800.00६७००.००
सोयाबीनइतरमहाराष्ट्रश्रीरामपूर5900.00 – 6400.00६३००.००
सोयाबीनपिवळामहाराष्ट्रभोकर4500- 6409५४५४.००
सोयाबीनपिवळामहाराष्ट्रअकोला5500.00 – 7005.00६४००.००
सोयाबीनइतरमहाराष्ट्रतुळजापूर6300.00 – 6525.00६४५०.००

लादणे

बाजार समितीजात/प्रतपरिमाणआवककमीत कमी दरजास्तीत जास्त दरसर्वसाधारण दर
लासलगावक्विंटल798350066006540
लासलगाव – विंचूरक्विंटल178500065006400
औरंगाबादक्विंटल22550061005800
माजलगावक्विंटल465550063256200
राहूरी -वांबोरीक्विंटल12470160005750
सिल्लोडक्विंटल6600062006100
कारंजाक्विंटल3500592565756350
श्रीरामपूरक्विंटल67600064006250
तुळजापूरक्विंटल100625064006300
मालेगाव (वाशिम)क्विंटल90520063005800
राहताक्विंटल17595164716200
सोलापूरलोकलक्विंटल160595065356500
अमरावतीलोकलक्विंटल3585580064126106
हिंगोलीलोकलक्विंटल530650067156607
कोपरगावलोकलक्विंटल149400065606409
मेहकरलोकलक्विंटल530600066806400
लासलगाव – निफाडपांढराक्विंटल140629065416490
जालनापिवळाक्विंटल1854450090006400
अकोलापिवळाक्विंटल1968590075006400
यवतमाळपिवळाक्विंटल329600065856292
परभणीपिवळाक्विंटल280630066006525
बीडपिवळाक्विंटल58500063516096
वाशीमपिवळाक्विंटल4500605070506500
पैठणपिवळाक्विंटल30598059805980
वर्धापिवळाक्विंटल78505060305525
भोकरपिवळाक्विंटल31625364536353
जिंतूरपिवळाक्विंटल81590066516460
मलकापूरपिवळाक्विंटल208571564506100
शेवगावपिवळाक्विंटल12620062006200
परतूरपिवळाक्विंटल23585162006000
गंगाखेडपिवळाक्विंटल43645068006550
आंबेजोबाईपिवळाक्विंटल300645067216600
उमरगापिवळाक्विंटल73430063056100
मंगरुळपीरपिवळाक्विंटल2838510069756700
मंगळूरपीर – शेलूबाजारपिवळाक्विंटल742590065006400
नांदूरापिवळाक्विंटल175570063516351
काटोलपिवळाक्विंटल136380062014800