या जिल्ह्यातील एवढ्या शेतकऱ्यांना मिळणार नुकसान भरपाई

 1. अहमदनगर जिल्हा – लाख 92 हजार 751 शेतकरी – 241 कोटी रुपये निधी
 2. अकोला जिल्हा – 1 लाख 33 हजार 656 शेतकरी – 86 कोटी 72 लाख रुपये
 3. अमरावती जिल्हा – 2 लाख 3 हजार 121 शेतकरी – 129 कोटी 57 लाख रुपये निधी
 4. छत्रपती संभाजीनगर जिल्हा (औरंगाबाद) – 4 लाख 1 हजार शेतकरी – 226 कोटी 98 लाख रुपये निधी
 5. बीड जिल्हा – 4 लाख 37 हजार 688 शेतकरी – 195 कोटी 3 लाख रुपये नुकसान भरपाई
 6. बुलढाणा जिल्हा – 2 लाख 38 हजार 323 शेतकरी – 114 कोटी 90 लाख रुपये आर्थिक मदत
 7. जळगाव जिल्हा – 62 हजार 859 शेतकरी – 45 कोटी 14 लाख रुपये आर्थिक सहाय्य
 8. नागपूर जिल्हा – 6 कोटी 23 लाख रुपये निधी मंजूर
 9. नाशिक जिल्हा – 1 लाख 12 हजार 743 – 25 कोटी 83 लाख रुपये नुकसान भरपाई
 10. धाराशिव जिल्हा (उस्मानाबाद) – 16,013 शेतकऱ्यांना मिळणार नुकसान भरपाई
 11. वाशिम जिल्हा – 63 हजार 716 शेतकरी – 39 कोटी 98 लाख रुपये अनुदान
 12. सोलापूर जिल्हा -49 हजार 168 शेतकरी – 46 कोटी 89 लाख रुपये निधी मंजूर