RTI म्हणजेच माहितीचा अधिकार. त्याबद्दल माहिती..

यात कोणत्याही इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात धारण केलेले अभिलेख, दस्तऐवज, मेमो, ई-मेल, अभिप्राय (मते), सल्ले, प्रेस रिलिज (वृत्त प्रकाशने), परिपत्रके, आदेश, रोजवह्या …

Read more